04 loại sổ sách giáo viên phải chuẩn bị trong một năm học

I. Đối với giáo viên tiểu học

Theo Điều lệ Trường tiểu học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục đối với giáo viên tiểu học bao gồm:

– Kế hoạch bài dạy.

Quy định này nhằm phù hợp với quyền được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường trong việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung giáo dục;…

– Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh.

– Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm).

– Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

Cũng theo Điều lệ này, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học được sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy đảm bảo yêu cầu của công tác lưu trữ và có giá trị như hồ sơ giấy.

II. Đối với giáo viên THCS, THPT

Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục đối với giáo viên THCS, THPT bao gồm:

– Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

– Kế hoạch bài dạy (giáo án).

– Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

– Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Bên cạnh đó, hồ sơ nêu trên dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *