04 cách để Cử nhân luật có thể vào Quân đội phục vụ lâu dài

1. Đăng ký tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp

Khoản 2 Điều 14 Luật quân nhân chuyên nghiệp năm 2015 quy định công dân Việt Nam không thuộc đối tượng sau đây, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên có thể được tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp:

– Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;

– Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội;

– Công nhân và viên chức quốc phòng.

Như vậy: Người có bằng cử nhân luật nếu có nguyện vọng phục vụ quân đội có thể đăng ký tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp theo quy định trên.

2. Đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự để có cơ hội xét chuyển sang phục vụ quân nhân chuyên nghiệp

Khoản 1 Điều 14 Luật quân nhân chuyên nghiệp năm 2015 quy định công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây có thể được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp:

– Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;

– Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội;

– Công nhân và viên chức quốc phòng.

Do đó: Người có bằng cử nhân luật nếu có nguyện vọng phục vụ quân đội có thể đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó cố gắng phấn đấu để được xét chuyển sang phục vụ quân nhân chuyên nghiệp theo quy định trên.

3. Trong quá trình học tập, cố gắng phấn đấu để được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị

Khoản 1 Điều 14 Luật quân nhân chuyên nghiệp năm 2015 quy định người đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội thì có thể được tuyển chọn phục vụ quân nhân chuyên nghiệp.

Mà theo quy định tại Điều 39 Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam năm 199 thì những người tốt nghiệp đại học trở lên ngoài quân đội có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội, đã được đào tạo sĩ quan dự bị thì được xếp vào ngạch sĩ quan dự bị.

Mà theo Khoản 14 Điều 1 Luật sĩ quan QĐND Việt Nam sửa đổi năm 2008 thì để được đào tạo sĩ quan dự bị thì người tốt nghiệp đại học trở lên ngoài quân đội phải được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định gọi đào tạo sĩ quan dự bị chứ không phải muốn đi học là được đi học.

Do đó, để được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị, các bạn cử nhân luật cần phải cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện để được xem xét cử đi học.

4. Đăng ký thi tuyển sinh vào các trường quân đội theo Thông tư số 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *