03 loại giấy tờ gắn liền với người dân được thay mới năm 2021

Nửa đầu năm 2021, có nhiều thay đổi liên quan đến các loại giấy tờ vô cùng quan trọng đối với mỗi người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của người dân:

1. Cấp Căn cước công dân gắn chip từ ngày 01/01/2021

Việc triển khai cấp Căn cước công dân gắn chip đang được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước, nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu trước ngày 01/7/2021, cấp 50 triệu Căn cước công dân gắn chip trên tổng số hơn 87 triệu dân.

Hiện nay, không bắt buộc tất cả người dân phải đi làm căn cước công dân gắn chip, chỉ những có CMND, căn cước công dân mã vạch hết hạn sử dụng, bị mất, bị hư hỏng, bong tróc, mờ số… mới cần phải đi đổi sang căn cước công dân gắn chip.

2. Cấp thẻ ATM gắn chip từ ngày 31/3/2021

Thông tư 22/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2021. Theo đó, quy định:

– Từ ngày 31/3/2021, các tổ chức phát hành thẻ thực hiện phát hành thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Như vậy, các tổ chức phát hành thẻ ngân hàng phải thực hiện phát hành thẻ ngân hàng sang dạng gắn chip hoàn toàn từ 31/3/2021.

– Đến ngày 31/12/2021, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức thanh toán thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Thẻ ATM gắn chip sẽ được cấp mới cho những người làm thẻ ATM mới, làm lại thẻ ATM do bị mất, bị hư hỏng, hoặc bị hết hạn sử dụng… Thẻ từ ATM đã cấp trước đây vẫn được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn. 

3. Đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ ngày 01/4/2021

Ngày 03/12/2020, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1666/QĐ-BHXH về mẫu thẻ bảo hiểm y tế.

Theo đó, từ ngày 01/4/2021 sẽ áp dụng mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mới. So với mẫu cũ, mẫu thẻ mới này có nhiều cải tiến.

Trong thời gian chờ đổi sang mẫu thẻ mới, thẻ BHYT đã cấp vẫn còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh.

Nếu thẻ BHYT đã hết hạn hoặc bị mất, bị hỏng thì cần làm thủ tục đổi thẻ. Tuy nhiên, không phải cứ ngày 01/4/2021 đi làm thủ tục đổi thẻ BHYT sẽ được cấp mẫu mới, mà còn phụ thuộc vào việc phôi thẻ BHYT mẫu cũ có còn hay không. Nếu phôi thẻ này vẫn còn thì vẫn được tiếp tục sử dụng để cấp cho đến khi hết mới chuyển sang mẫu mới.

Thông tin in trên phôi thẻ BHYT mới để cấp cho người sử dụng bao gồm:

– Mã số: in 10 ký tự mà sổ BHXH của người tham gia BHYT.

– Họ và tên: in họ và tên của người tham gia BHYT bằng chữ in hoa.

– Ngày sinh: in ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHYT.

– Giới tính: in nam hoặc nữ theo hồ sơ đăng ký tham gia BHYT.

– Mã mức hưởng BHYT: in (01 ký tự: theo số thứ tự từ 1 đến 5) ký hiệu mức hưởng của người tham gia BHYT.

– Mã nơi đối tượng sinh sống: in (02 ký tự: K1/K2/K3) ký hiệu nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn và ký hiệu nơi người tham gia BHYT sinh sống tại xã đảo, huyện đảo

– Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: in tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu do người tham gia BHYT đăng ký.

– Giá trị sử dụng: in giá trị sử dụng thẻ từ ngày …/…/…

– Thời điểm đủ 05 năm liên tục: in từ ngày …/…/… tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục theo quy định hiện hành, cụ thể:

+ Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì in từ ngày 01/01/2015.

– Từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT chưa đủ 05 năm hoặc bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì in từ ngày đầu tiên của năm thứ 6.

– Nơi cấp, đổi thẻ BHYT: in lên địa danh của huyện và tỉnh nơi cơ quan BHXH xin cấp, đổi thẻ BHYT cho người tham gia.

– Chữ ký: in chức danh, chữ ký quét và họ tên của Trưởng Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ (hoặc người đứng đầu đơn vị thuộc BHXH được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao ký thừa ủy quyền).

– Vị trí dán ảnh: in khung trống nét đơn màu đen kích thước 20mm x 30mm để chờ dán ảnh.

– Vị trí mã vạch: in mã vạch hai chiều (chứa thông tin trên thẻ và chuỗi ký tự kiểm tra).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *