03 cách để Cử nhân luật được vào ngành Công an

Có nhiều bạn học Luật chỉ vì muốn trở thành Công an nhưng chưa biết phải làm như thế nào. Sau đây, là 03 cách để Cử nhân luật có thể vào phục vụ trong ngành Công an:

1. Thi tuyển vào các trường công an, cảnh sát

Việc dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng chính quy ngành công an có yêu cầu về tuổi đời đối với thí sinh dự tuyển nhất định, mà theo quy định đó thì người đã tốt nghiệp đại học luật sẽ không đáp ứng được điều kiện đó.

Nhưng không có quy định hạn chế về tuổi đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, thực hiện NVQS trong quân đội nhân dân.

Do đó: Những người đã tốt nghiệp trường luật (phần lớn khi đó đã trên 20 tuổi – nếu 20 tuổi trở xuống mà đã có bằng cử nhân luật thì có thể nói là rất hiếm), nên để vào ngành công an thông qua dự tuyển vào các trường ĐH, CĐ chính quy ngành công an thì cử nhân luật phải tham gia thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc thực hiện NVQS, khi đáp ứng đủ điều kiện thì có thể đăng ký dự tuyển vào các trường công an.

2. Thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, cố gắng rèn luyện để được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp

Cử nhân luật có thể đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, cố gắng phấn đấu, rèn luyện có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của CAND để có thể được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp khi CAND có nhu cầu.

3. Trở thành Điều tra viên

Cơ quan Điều tra của CAND thuộc hệ thống tổ chức của CAND. Đồng nghĩa, Điều tra viên làm việc trong các Cơ quan Điều tra của CAND thuộc lực lượng CAND.

Mà theo quy định tại Điều 46 Luật Tổ chức cơ quan điều tra 2014 thì yêu cầu Điều tra viên trong cơ quan công an phải có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên.

Như vậy, người có trình độ Cử nhân luật nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định thì có thể được bổ nhiệm vào các ngạch Điều tra viên. Đồng nghĩa, người có trình độ Cử nhân luật có thể vào ngành công an thông qua việc trở thành Điều tra viên trong cơ quan Điều tra của Công an nhân dân.

One thought on “03 cách để Cử nhân luật được vào ngành Công an

  • 24/03/2021 at 8:51 chiều
    Permalink

    Cho em hỏi điều kiện để một người có bằng cử nhân luật được bổ nhiệm vào các ngạch điều tra viên ạ

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *