02 loại hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2021

Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Bộ luật lao động năm 2012 quy định HĐLĐ chính là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

HĐLĐ được phân thành các loại hợp đồng khác nhau để đảm bảo cho việc giao kết hợp đồng một cách thuận tiện nhất với các bên.

Nếu như theo quy định hiện nay (tại Bộ luật lao động năm 2012) thì HĐLĐ sẽ được phân thành 03 loại, gồm: HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Nhưng từ ngày 01/01/2021, sẽ chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động sau đây:

  • HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
  • HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Việc giảm đi một loại HĐLĐ so với quy định hiện nay sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc giao kết, thực hiện HĐLĐ.

Lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; trong thời gian chưa ký kết HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

– Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn mà hai bên không ký kết HĐLĐ mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn;

– Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn;

Trừ hợp trường hợp sau đây có thể ký nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn:

  • Người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;
  • Sử dụng người lao động cao tuổi;
  • Sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
  • Gia hạn HĐLĐ đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *