02 cách để Cử nhân luật có thể vào ngành Công an

Điều kiện kết nạp Đảng năm 2020

Sinh viên Luật muốn vào Công an phải tốt nghiệp loại xuất sắc?

Cơ hội để Cử nhân Luật được bổ nhiệm Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển

Có nhiều bạn học Luật chỉ vì muốn trở thành Công an nhưng chưa biết phải làm như thế nào. Sau đây, Thư Ký Pháp Lý sẽ gửi đến các bạn 02 cách để Cử nhân luật có thể vào ngành Công an (dựa vào những quy định mà Thư Ký Pháp Lý đã cập nhật được):

1. Thi tuyển vào các trường công an, cảnh sát

Việc dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng chính quy ngành công an có yêu cầu về tuổi đời đối với thí sinh dự tuyển nhất định, mà theo quy định đó thì người đã tốt nghiệp đại học luật sẽ không đáp ứng được điều kiện đó.

Nhưng không có quy định hạn chế về tuổi đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, thực hiện NVQS trong quân đội nhân dân.

Do đó: Những người đã tốt nghiệp trường luật (phần lớn khi đó đã trên 20 tuổi – nếu 20 tuổi trở xuống mà đã có bằng cử nhân luật thì có thể nói là rất hiếm), nên để vào ngành công an thông qua dự tuyển vào các trường ĐH, CĐ chính quy ngành công an thì cử nhân luật phải tham gia thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc thực hiện NVQS, khi đáp ứng đủ điều kiện thì có thể đăng ký dự tuyển vào các trường công an.

2. Thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, cố gắng rèn luyện để được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp

Cử nhân luật có thể đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, cố gắng phấn đấu, rèn luyện có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của CAND để có thể được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp khi CAND có nhu cầu.

Lưu ý: Nội dung bên trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin cụ thể nhất, bạn có thể liên hệ với đơn vị tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng ngành công an, các đơn vị công an để được thông tin chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *